การตลาดสมัยใหม่


 การตลาดสมัยใหม่  

Modern marketing


        ยุทธ์ศาสตร์ การตลาด Marketing strategy แบบเก่าจะเน้นเฉพาะเผนกการตลาดทำการตลาด ลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมกลุ่มตลาดเดิม ชอบการขายในประเทศ เน้นการสินค้าผ่านร้านค้า+พนักงานขาย เน้นการ ซื้อ+ขาย ที่มีกำไรมาก ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดถูกมองว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่มีประโยชน์สิ้นเปลือง มาดูการตลาดสมัยกันว่ามีอะไรแปลกใหม่และก็เค้าเน้นอะไรกันบ้าง


Modern marketing   

การตลาดสมัยใหม่

  1. ทุกคนในองค์กรต้องทำการตลาด  Everyone in the organization need to be marketed
  2. มองหาโอกาสจากตลาดใหม่   Look for opportunities in new markets
  3. ขายสินค้าออนไลน์  Selling goods online
  4. ทำให้ลูกค้าเกิดความนิยมตลอดชีวิต  The customer was in life
  5. ตราสินค้า  Brand
  6. ฐานลูกค้า  Customer base
  7. ความชำนาญของพนักงาน   The expertise of staff
  8. การขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  Sales both at home and abroad
  9. ค่าใช้จ่ายในการตลาดถูกมองว่าเป็นการลงทุน  The cost of marketing is seen as an investment

1 ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การตลาด 3.0 คือ

ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์